Montering av voltmeter
Den omtalte oppkobling er meget aktuell dersom en har to batterier og en hovedstrømbryter der en kan velge å koble inn bare et batteri av gangen eller begge to samtidig. En kan selvsagt velge en løsning med bare et voltmeter til to batterier og benytte en vender for å velge hvilket batteri som skal leses av når de ikke er sammenkoblet. Jeg valgte likevel to voltmetre for til enhver tid å ha kontroll med batterispenningen på begge batterier. Det hjelper meg også til å se om jeg har husket på å koble batteriene fra hverandre når det er gunstig og sammen igjen når det er gunstigst. Jeg har ganske mange ganger etter oppstart oppdaget at jeg har glemt legge sammen batteriene slik at begge fr lading. Men det ser jeg alltid n :-)

Kort stikkordsbeskrivelse av funksjon:
- Spenningsmålingen er uavhengig på de to batteriene med hvert sitt voltmeter.
- Med tenningen på (ev.motor i gang) er voltmetrene i funksjon hele tiden.
- Med tenningen avslått er ikke voltmetrene på og bruker ikke strøm (slike voltmetre trekker dog faktisk relativt liten strøm)
- Når tenningen er avslått kan en bryter ("ringeknappsfunksjon") aktiveres for å lese av spenningen på begge batterier.

Koblingsskjema:

Tilleggskommentar - for mest mulig nøyaktig spenningsmåling bør en trekke egne kabler (kan gjerne være bare 1,5 mm2) fra hvert av batteriene til voltmetrene. En kan dog eksempelvis bruke en felles minuskabel. Fest kablene direkte på batteripolskoene, men bruk sikringer i serie med plussledningen rett etter tilkoblingen. En vanlig likeretterdiode er perfekt for å hindre at du gir tenningen spenning for å avlese batterispenningen når tenningen er avslått. En billig diode som klarer 0,5 Ampere holder i massevis, men det gjør ikke noe om den du lettest får tak i skulle være større. Vanlige rel trekker normalt bare noen tiendedels Ampere fra batteriet (eksempelvis 0,03 A) og skal slett ikke forårsake noen misvisning i spenningen.