FART - Inntil 38 knop

Det er ikke å komme utenom at på en relativt lett og liten båt som dette er det mye som påvirker topphastigheten.  Alt fra antall personer/passasjerer til mengde øvrig last og antall liter (og kg) på vanntank, bensintank, septiktank osv. Til og med om kalesjen er oppe eller ikke ser vi kan ha en viss innvirkning.

Det ser også ut til at Suzuki velger å være optimistiske med sine knopmålere. Jeg har forståelse for at i den grad instrumentene kan inneha en viss målefeil (slingringsmonn) så ønsker fabrikken at en heller måler en litt for høy fart enn en for lav. Vi får bare håpe at fabrikantene av påhengsmotor bare ikke bevisst legger inn en unødvendig stor "positiv" feilmargin. Når jeg kjøpte båten i 2001 viste den originale Suzuki knoptelleren fra 5 til 10 knop for mye (avhengig av hastigheten) i forhold til GPS'en. Målefeilen var oppe i hele 20% og det syntes jeg var for mye. Jeg fikk da en ny knopteller. Den er vesentlig mer nøyaktig, men også den viser 2 til 3 knop for mye mellom 30 og 38 knop ( i området 6 til 10 % målefeil). Dette får meg til å stille spørsmålet om ikke ALLE eiere av Skibsplastbåter med Suzukimotorer (eller andre båter og motorer for den del) som ikke har GPS lever "lykkelig(?)" uvitende om at båtene deres egentlig går fra nesten 10 til opp mot 20 % saktere enn de tror?

Vel tilbake til min båt og den fart den oppnår med de to propellene jeg har:
Om vi ser på de yttergrensene som jeg i praksis har testet ut -

"Makslast" med  8 personer (4 store karer fra drøyt 80 kg til over 100 kg, 2 voksne damer og 2 ungdommer), full vanntank og bensintank samt litt øvrig last. Kalesjen oppe.

"Minimumlast" med kun fører, kalesjen tatt av, tom vanntank og septikktank samt halv bensintank.
 

21 tommer propell =  30 - 38 knop (makslast - minimumslast)
 

19 tommer propell = 30 - 35 knop (makslast - minimumslast)
 

Til forsvar for 19 tommer propell må det legges til at akselerasjonen er merkbart bedre med 19" enn med 21", særlig med mye last i båten.

Jeg har sett noen hevde de får over 40 knop på sine Skibsplast 655 med DF 140 motor. Til det vil jeg si at de enten ikke har målt farten med GPS (min Suzuki knopmåler viser optimistiske 41 knop på topp den også) eller så har de en "skrapet 655" mht til utstyr og vekt. Det siste er kanskje også mulig? Hva har jeg av utstyr/vekt som ikke er standard:
- ekstra forbruksbatteri
- sjøtoalett med stor septiktank
- 1800 W varmeapparat
- ekstra stor vanntank pga dusj
samt diverse mindre ting som spesialdesignede og sammenleggbare utfyllingsplater, ekstra bordplate, 2 dregger m/kjetting og tau mm.

I løpet av årene med Suzuki DF 115 på båten klarte jeg ikke å komme over 35 knop målt med GPS selv under svært gunstige forhold. Suzuki knopmåleren viste da drøyt 37.  Jeg har altså ikke vunnet mer enn 3 knop ved å gå opp fra 115 til 140 Hk, men akselerasjonsevnen har blitt mye bedre, særlig med mange passasjerer i båten!