FyrSkibsplast 655 Selected:

655 Selected

Hvorfor vi kjpte

Tekniske data og utstyr

Erfaring/TIPS/ettermontering

Bilder av vr 655

Somrene 2002 til 2007