Erfaringer og TIPS Skibsplast 655 Selected

Allerede høsten 2002, drøyt et år etter at vi kjøpte båten, begynte vi å føle at vi hadde fått litt erfaring med båten. Vi hadde en kort sesong i 2001 (sensommer og høst) samt hele sesongen 2002 bak oss. Nå når dette oppdateres er vi kommet så langt som sommerene 2021 og har 20 års erfaring med båten. Det aller meste vi har av erfaringer med vår 655 er gode erfaringer selv om vi også har fått noen få mindre ting av negativ art og annet å sette fingeren på. Selve båten og utstyret i denne har vi hatt nesten upåklgelige erfaringer med, mens vi har vært litt uheldige med den første av de to motorene våre - den som var førsteårgang av Suzuki's 115 Hk firetakter, DF115. Denne ble i starten på sesongen 2004 byttet til en 2004 modell Suzuki DF140 som har fungert perfekt uten noen problemer fra sommeren 2004 fram til sommeren 2020. Det siste året har vi erfart 2 feil der den ene egentlig ikke skyldes motoren. Vi klarte imidlertid ikke starte motoren, men verkstedet sa at dette skyldtes at spritinnblandingen i bensinen hadde ødelagt bensinfilter/vannutskilleren under akterbenken. Den endre feilen med lyd og lys signal i motorinstrumentene skyldtes en dårlig kontakt på en temperatursensor... og det kan man vel kalle motorfeil ;)

SJØEGENSKAPER:
Sjøegenskapene på 655 synes vi er ganske gode. Skroget virker å være et meget godt "all-round" skrog. Vi har allerede konstatert at flere andre båter på samme størrelse har måttet slakke av for juling og slag i motsjø ved siden av oss, mens vi fremdeles har det levelig ombord om ikke nødvendigvis direkte komfortabelt. Likevel er det nok flere andre båter som har betydelig skarpere V-bunn og som tåler enda mer motsjø enn 655.  Ellers oppleves båten som tørr og fin selv når sjøspruten står ganske kraftig. Eneste litt "våte" punkt var en periode i starten solsengen oppe på hekken foran påhengsmotoren. Med 19 tommer propell og motoren et hakk for lavt på hekken hadde motoren en tendens til å sprute vann opp på solsengen. I følge Erling Sande (Suzuki) så var det ikke så uvanlig det første året med Suzuki 115 Hk firetakt (2001) å montere motoren litt ugunstig lavt på hekken på Skibsplat 655. Dette oppdaget en etter hvert og monterte motoren høyere samtidig som en gikk over til å benytte 21 tommer propell i stedet for 19 tommer. Dette medfører både en tørrere solseng, men også litt bedre topphastighet (og kanskje lavere forbruk i L/nmil?). Ved motorservice våren 2002 ble motoren løftet et hakk og jeg kjøpte selv en 21 tommer propell og har 19-tommeren som reservepropell. Vi har etter dette konstatert et litt bedre fartspotensiale samt en stort sett tørr solseng :-)
 
MOTOR:

Som nevnt er vel skroget et all-round skrog og ikke noe utpreget racer-skrog så fra 115 Hk motor til maks godkjent motor på 150 Hk er det nok ikke så mye å hente på toppfart selv om en får mye igjen på akselerasjon. Vi skiftet likevel i 2004 til en 140 hester, noe som delvis hadde sammenheng med en del problemer med vår 115 hester fra 2001. Vi opplevde for såvidt aldri noe så kjedelig som motorstopp, men det oppsto problemer med omliggende komponenter som powertrim, motorfeste, trimindikator mm. Et par av disse feilene medførte at båten måtte ligge ubrukt i til sammen mange uker. Etter 3 sesonger (per oktober 2006) med nye blanke ark med 140 hester på båten kan vi konkludere med at vi vant mye på akselerasjonen fra 115 til 140 hester, men ikke så mye på toppfarten. Dette avhenger imidlertid noe av propellvalg. Vi har 2 propeller til vår motor, både 19" og 21". Med 19" blir toppfarten kun litt høyere enn med 21" på den gamle 115 hesteren. Akselerasjoen er da imidlertid mye bedre. Med 21" propell vinner vi enda 1 til 2 knop, mens man mister litt på akselerasjonen som likevel fremdeles er bedre enn med den gamle 115 hesteren med 21" propell.

PLASS OMBORD:
Plassen ombord visste vi jo på forhånd ville være begrenset når utgangspunktet er en båt på 21,5 fot som vi lovlig kan dra med oss på tilhenger. Utgangspunktet må altså være helt klart. Men når det er sagt så har denne båten meget god utnyttelse av plassen synes vi. Det er i hovedsak veldig bra løsninger med mye utstyr som håndvask, 2-bluss kokeapparat (de fleste båter i denne størrelse har kun ett eller ingen bluss), dusj, sjøtoalett med septikk, varmeapparat med defroster mm. Men en må i en slik båt være klar over at det ofte er "noe som må flyttes" for å komme til noe annet. Det eneste vi savner av utstyr er varmtvannstank. En liten bærbar kjøleboks har dekket våre behov så langt og derfor vi vil nok prioritere å ofre noe av den rikelige stuveplassen ombord til en liten varmvannstank dersom vi skal gå til det skritt å ettermontere noe av dette. Vi har lært oss å sette stor pris på designløsningen på Skibsplast 655 med det litt hevede kabintaket. Noen synes kanskje at 20 - 22 fots båter med flatere framdekk (Ibiza, Askeladden m.fl) kan se penere ut(?), men vi har sett framsiden av medaljen ved den meget kjærkomne ekstra takhøyden dette gir i kabinen. Det gir kanskje et utseende som minner mer om en krympet cabincruiser enn en forvokst speedbåt/daycruiser, men det er da helt greit for oss så lenge det også gir litt ekstra plass/takhøyde. Vi synes på en måte det er veldig praktisk at håndvasken og det 2-bluss kokeapparatet står montert på samme utrekksbare flate, men på den annen side er det en ulempe at passasjerstolen må felles ned for å kunne trekke ut denne platen. Særlig vasken kan være et savn å ikke ha litt lettere adgang til, mens det er relativt greit med kokeapparatet. Heldigvis har vi dusjen på hekken som kompenserer noe for litt tungvindt tilgang til håndvask.
 
 

TIPS! - noe for deg?   Spesial-løsninger til vår 655 som vi har funnet på (og laget)  selv. Geniale synes vi selvsagt selv, men kanskje særlig den ekstra brede utfyllingsengen til L-sofaen akter er noe for deg og din 655?
 

Feil og defekte komponenter?

Så langt har det KUN vært noen få bagateller med selve båten. Den første motoren vår, "førsteårsutgaven" av Suzuki DF 115 (2001-modell) har det derimot vært litt tull med uten at dette har medført problemer i form av motorstopp eller startproblemer. Nå har vi imidlertid en Suzuki DF 140 (2004 modell) som så langt (oppdatert 2015) har vært feilfri. Motorrelaterte feil til den første motoren vi hadde (2001 modell førsteårsutgave av Suzuki DF115) er skrevet i rødt og feil ifm med vår 655 i standardfargen for denne siden.

1.) Vannkranen på vasken ble lekk. Dette hadde også skjedd med første eier av båten i løpet av de få sommermånedene han hadde den. Vi fikk ny kran fra fabrikken sammen med knoptelleren.

2.) Deler av den ene glideskinnen til platen under kokeapparatet og håndvasken lå plutselig på dørken etter en fjordkryssing i litt tøffe bølger. Vi fant forøvrig flere sprekkdannelser på den ødelagte skinnen så dette må ha vært en produksjonsfeil. Ny glideskinne fikk vi også tilsendt sammen med ny knopteller.

3.) Feil på motorfeste som var en svakhet på første årsmodell av Suzukis DF 115. Garanti-reparasjon.

4.) Problemer med tomgangsturtall, særlig under giring/manøvrering.

5.) Feil på trimindikator som måtte byttes. Byttet på garanti.

6.) Knoptelleren viste mye feil. Vi skjønte med en gang at den viste for mye, men etter kjøp av kartplotter/ekkolodd med GPS ombord oppdaget vi hvor stor målefeil knoptelleren virkelig hadde. Da vi den gang kontaktet Skibsplast (ikke Erling Sande/Suzuki) sendte de et nytt instrument som var mye mer korrekt. Samtdig sendte også Skibsplast to andre komponenter som var defekte (1 og 2 i listen). Vi fikk strengt tatt meget god service av Skibsplast. Den opprinnelige Suzuki knoptelleren viste over 10 knop for mye ved lave hastigheter og fremdeles  5 - 7 knop for mye når båten passerte 30 knop. Eksempelvis kunne knopmåleren vise 41 knop når GPS'en viste 34 - DET var en målefeil på hele 20% som i alle fall jeg syntes er ALT for mye. Nå skiller det bare et par knop mellom GPS'en og  knoptelleren.

7.) Havari/lekkasje på powertrimsylinder. Hele motoren byttet på garanti pga uvanlig mange feil og at det tragisk nok var tomt for deler til powertrim fra fabrikk i Japan - FANTASTISK kundeservice av Erling Sande!
 

TILBAKE